Tjänsteperson i beredskap (TIB)

Vaxholms stad skall oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Vaxholm har därför sedan flera år en beredskapsfunktion i form av en Tjänsteperson i Beredskap (TiB). Kommunens TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla en beredskap för att effektivt hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

Tjänsteperson i Beredskap (TiB) har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och när så behövs förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för verksamheten som berörs av händelsen.

Beroende på vad som hänt kan TiB vara den som hanterar händelsen om den är av enklare karaktär. TiB kan även vara den som samlar och initialt leder kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelse till dess annan tar över krisledningen.

Det är i de flesta fall räddningscentralen på Storstockholms brandförsvar som ansvarar för kontakten med kommunens TiB. Under ordinarie öppettider har Vaxholms växel samma möjlighet.

Allmänheten ska inte kontakta TiB utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.