Arbeta som röstmottagare

Som röstmottagare tjänstgör du antingen i en vallokal under valdagen den 11 september eller i förtidsröstningens röstningslokal under perioden 24 augusti till och med 11 september.

I uppdraget som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt och i uppdraget ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt att efter vallokalens stängning på valdagen granska och räkna rösterna.

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • har fyllt 18 år senast valdagen
  • inte kandiderar till kommunfullmäktige Vaxholms stad

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. Som röstmottagare i förtidsröstningen kommer du tillsammans med valkansliet överens om vilka dagar/tider du ska arbeta.

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i utbildning och tjänstgöring som röstmottagare. Valnämnden har fastställt arvodena i valet 2022 till följande:

Ordförande i valdistrikt = 4000 kr
Vice ordförande i valdistrikt = 3400 kr
Röstmottagare i valdistrikt = 2800 kr
Reserv (i valdistrikt) = 700 kr

Röstmottagare under förtidsröstningen = 180 kr per timme.