Vaxholms stadsarkiv

Stadsarkivets främsta uppgift är att bevara kommunala och enskilda arkiv för framtiden och att hjälpa allmänhet och kommunens medarbetare att ta fram information som de söker

Hanteringen av kommunala handlingar är styrd av lagstiftning och du som medborgare har rätt att ta del av handlingarna. Vissa är dock skyddade av sekretess.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet är du välkommen att ta kontakt med kansli- och serviceenheten via mail (kansliet@vaxholm.se) eller per telefon 08-541 708 00.

Besöksadress

Ullbergs väg 9D (vid nya kyrkogården) i Vaxholm.

Kontaktinformation

Stadsarkivariet
Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: kansliet@vaxholm.se