Personforskning

Forskare som söker sina rötter letar vanligtvis i kyrkböckerna efter upplysningar om sina släktningar. Kyrkböckerna finns inte i kommunens arkiv. Däremot kan det finnas annan intressant information om anorna i de kommunala arkiven.

Många tar kontakt med oss för att hitta information om släktningar eller bekanta som tidigare bott i kommunen. Att leta efter individer i olika arkiv kan vara både tidkrävande och spännande.

Exempel på handlingstyper

Här presenterar vi exempel på olika handlingstyper i vilka man kan hitta individer med namn och andra personuppgifter. På Vaxholms stadsarkiv finns ett begränsat antal platser där man kan sitta och forska. Vänligen ta kontakt med stadsarkivarien för bokning av tid.

  • betyg/betygskataloger
  • skolhälsovårdsjournaler
  • skolkataloger
  • skolfotografier
  • fattigvårdsstyrelsens protokoll
  • barnavårdsakter
  • barnavårdsnämndens protokoll
  • adoptionsärenden
  • faderskapsärenden
  • omvårdnadsjournaler
  • röstlängder
  • kommunala vigslar
  • register över förtroendevalda
  • personalhandlingar (matriklar, tjänstgöringsbetyg och löneuppgifter)
  • bygglovshandlingar.

  Mer information

  Läs mer på Vaxholms stadsbiblioteks sida Släktforskning.