Vad finns i stadsarkivet

På Vaxholms stadsarkiv finns många olika arkiv. Vi förvarar både kommunala och enskilda handlingar, från slutet av 1800-talet och fram till 2000-talet.

I stadsarkivets lokaler förvaras handlingar som ska bevaras för all framtid. Här finns många spår från kommunens alla verksamheter och från lokalt föreningsliv. Skolhistoria, fattigvård och bebyggelses-utveckling är exempel på ämnen som går att studera i de kommunala handlingarna.

På arkivet kan du bland annat:

  • söka beslut som tagits av en kommunal nämnd
  • söka namn på dina skolkamrater för en klassträff
  • hitta ditt betyg
  • hitta ritningar eller bilder på ditt hus från förr i tiden
  • söka äldre bygglov och avloppstillstånd
  • få veta mer om namnet på gator och torg
  • få fram information om du var placerad som barn
  • erhålla vaccinationsintyg
  • hembygdsforska och söka emigranter.

Beståndsregistret

I beståndsregistret kan du se vilka arkiv som förvaras på Vaxholms stadsarkiv. Varje nämnd och förvaltning inom Vaxholms stad är en egen arkivbildare och har därmed ett eget arkiv.

I beståndsregistret kan du också se vilka föreningsarkiv som finns att tillgå på stadsarkivet. För en närmare beskrivning av innehållet i föreningsarkiven går det bra att gå in på FSL Föreningsarkiven i Stockholms läns webbplats.