Näringslivsfrukostar

Vaxholms stad ordnar regelbundet frukostseminarier för det lokala näringslivet.

OBS! Näringslivsfrukostarna i maj och september är inställda.

Under 2020 sker de på följande torsdagar på Waxholms hotell klockan 07.30:

  • 20 februari klockan 07.30
  • 28 maj klockan 07.30 - inställt
  • 3 september klockan 07.30 - inställt
  • 12 november klockan 07.30 - inställt

Kontaktinformation

Vid frågor vänligen kontakta Mikaela Lodén, näringslivsansvarig
E-post: naringsliv@vaxholm.se