Nätverk och projekt

I Vaxholm finns nätverk både på regional och lokal nivå.

Vaxholms stad deltar i olika nätverk med ett övergripande syfte att stärka näringslivsfrågorna och skapa goda förutsättningar för ett bra näringslivsklimat i kommunen.

Läs mer om de nätverk och projekt som är knutna
till Vaxholms stad.