Stockholm - the Capital of Scandinavia

Gemensamma krafter stärker Stockholmsregionen.

Konkurrensen när det gäller att locka till sig nya företag, besökare och boende blir allt hårdare. Men med gemensamma krafter och god samverkan kan Stockholmsregionen stärka sin ställning nationellt och internationellt.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 56 kommuner i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/NKI. Samarbetet inom SBA bygger på ett femårigt avtal där Stockholm Business Region (SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra de aktiviteter som pekas ut i den gemensamma verksamhetsplanen..

Syftet är att skapa tillväxt

Syftet är att skapa tillväxt som är till nytta för både invånare och näringsliv. En annan viktig del av arbetet är att förbättra företagsklimatet och näringslivsservicen på hemmaplan. Regionen marknadsförs med det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia.