Stockholm Nordost!

Sex kommuner samarbetar för att utveckla regionen.

Stockholm Nordost! har antagit en gemensam vision för att utveckla regiondelen. Tidsperspektivet sträcker sig från 2010 till 2040 och med en utblick till 2050.

Följande kommuner ingår i Stockholm Nordost!:

  • Vaxholm
  • Danderyd
  • Norrtälje
  • Täby
  • Vallentuna
  • Österåker.

Alla tar sitt ansvar

Nordostsektorn är en stor och viktig del av den snabbt växande Stockholmsregionen. Denna vision visar hur de sex kommunerna i Stockholm Nordost! - gemensamt och var och en för sig - tar sitt ansvar för tillväxten och vilka insatser detta kräver från andra ansvariga aktörer.

Politiskt blocköverskridande överenskommelse

Visionen, som är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012, är en politiskt blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv i de sex nordostkommunerna samt till regionala och nationella myndigheter.