Möt våra medarbetare

I Vaxholms stad jobbar över 500 medarbetare som alla är med och påverkar vaxholmsbornas vardag och kommunens framtida utveckling.

Alla vi som jobbar i Vaxholms stad har viktiga uppdrag. I stadens verksamheter planerar vi och skapar attraktiva stadsmiljöer för Vaxholms befintliga och framtida invånare. Vi värnar om en hållbar livsmiljö och ser till att våra marker och hav mår bra. Vi utbildar stadens barn och unga och tar hand om våra äldre. Vi arbetar för att Vaxholms invånare ska vara trygga och uppleva en god hälsa och vi tar hand om stadens ekonomi och ser till att den är i balans. Och mycket mer än så förstås.

Vill du veta hur det är att jobba hos oss? Här får du möta några av alla våra viktiga medarbetare som gör skillnad i samhället. Intervjuerna i sin helhet hittar du i menyn till vänster.

—Här finns en bra dialog mellan arbetsgivare och anställda och ett intresse från arbetsgivarens sida att arbetslivet ska bli lärorikt och trevligt.”, Laura Mannino, planarkitekt.

—Det känns roligt med en arbetsgivare som uppmuntrar till interna karriärvägar!”, Angelica Svensson, e-strateg.

—Sen är det förstås fantastiskt med den naturnära miljön som bjuder in till promenader eller dopp i havet på lunchen!”, Beatrice Berglund, exploateringsingenjör/projektledare.