Andreas - speciallärare

Utbildad lärare och speciallärare åk 1-6 med inriktning utvecklingsstörning. Arbetar som speciallärare på Resarö skola.

"Jag har stor frihet i hur jag lägger upp och genomför mitt arbete och därmed också stort ansvar och möjlighet att påverka elevernas utveckling."

Vad lockade dig att söka jobb i Vaxholms stad?
—I samband med utbildningen till speciallärare träffade jag några från Resarö skola som tipsade mig om att söka jobb där. Jag fick en bra känsla på intervjun och upplevde att det var en bra stämning och en arbetsplats där man satsar på utveckling och vidareutbildning.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
—Som speciallärare arbetar jag främst med elever en och en men jag håller även lektioner i mindre grupper, där det ofta handlar om att repetera det läraren gått igenom. I jobbet ingår även att göra pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och observationer i klassrum. Utmaningarna ligger i att kunna skapa relationer till eleverna, variera undervisningen och nå fram till eleverna, så att de utvecklas och känner sig motiverade till att fortsätta lära.

Vad är viktigt för dig på din arbetsplats?
—Jobbet ska kännas utmanande med växlande arbetsuppgifter. Jag måste också känna att jag gör skillnad för eleverna och att jag kan bidra med min kunskap till elever och kollegor. Det är också viktigt med en bra sammanhållning mellan kollegor och att det finns både stöttning och frihet från chefer.

Vad uppskattar du mest med din arbetsgivare?
—Det finns tydliga inarbetade rutiner, flera speciallärare och god stämning och bra sammanhållning bland kollegorna. Jag har stor frihet i hur jag lägger upp och genomför mitt arbete och därmed också stort ansvar och möjlighet att påverka elevernas utveckling.