Jennie - kvalitetscontroller

Utbildad beteendevetare. Arbetar som kvalitetscontroller på kommunledningskontoret.

"En stor fördel med en mindre kommun som Vaxholm är att det går lättare att bedriva utvecklingsarbete och du ser resultaten snabbare än i en större kommun."

Vad lockade dig att söka jobb i Vaxholms stad?
—Jag tycker generellt att det är intressant och meningsfullt att få arbeta med välfärdstjänster som angår oss alla. När jag började i Vaxholms stad var det i rollen som verksamhetscontroller på utbildningsförvaltningen, där jag lockades av utmaningen att få vara med och bygga upp det systematiska kvalitetsarbetet som förvaltningen då stod inför. En stor fördel med en mindre kommun som Vaxholm är att det går lättare att bedriva utvecklingsarbete och du ser resultaten snabbare än i en större kommun.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
—Jag har ett omväxlande arbete, med mycket samverkan både internt och externt. Jag arbetar till stor del med övergripande planering, utvärdering och utveckling. De analyser och underlag jag tar fram ligger till grund för beslut både inom politiken och i våra verksamheter.

Vad är viktigt för dig på din arbetsplats?
—För mig är det viktigt med stort eget ansvar och befogenheter att arbeta mot gemensamt uppställda mål. Jag trivs med en stor variation i arbetsuppgifter och utmaningar, där jag kan se tydliga resultat som också innebär en skillnad för kommunens invånare.

Vad uppskattar du mest med Vaxholms stad som arbetsgivare?
—Vaxholms stad är en bra arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, både genom nya utmanande arbetsuppgifter och genom utbildning. Möjlighet till flextid underlättar när man har ett familjeliv som ska pusslas ihop!