Laura - planarkitekt

Utbildad inom samhällsplanering och design. Arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen med översikts- och detaljplanering samt trafikplanering.

”Här finns en bra dialog mellan arbetsgivare och anställda och ett intresse från arbetsgivarens sida att arbetslivet ska bli lärorikt och trevligt.”

Vad lockade dig att söka jobb i Vaxholms stad?
—Jag har alltid varit fascinerad av Vaxholm. Vaxholms lokalisering i skärgården, samt närhet till både landsbygd och storstad, gör att planeringsarbetet blir spännande och rikt av utmaningar. Dessutom växer staden, vilket gör att det finns många spännande projekt i kommunen, både på planerings- och genomförandestadiet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
—På sätt och vis finns det ingen typisk arbetsdag utan arbetet varierar beroende de projekt vi jobbar med. De mest spännande projekten involverar flera enheter och kompetenser och där bedriver vi både detaljplanearbete och strategiska projekt som grupparbeten tillsammans med andra förvaltningar.

Vad är viktigt för dig på din arbetsplats?
—För mig är det viktigt att arbetsuppgifterna är varierade och att det finns möjlighet att utvecklas. Det ska finnas gott om utmaningar och mycket att lära sig varje dag. Och så är det viktigt med trevliga kollegor förstås!

Vad uppskattar du mest med Vaxholms stad som arbetsgivare?
—Här finns en bra dialog mellan arbetsgivare och anställda och ett intresse från arbetsgivarens sida att arbetslivet ska bli lärorikt och trevligt. Vi jobbar med ständiga förbättringar i våra arbetssätt och nya idéer uppskattas och tas tillvara.