Vår värdegrund

Våra värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar vår gemensamma värdegrund. Den fungerar som en kompass för oss i kontakter och möten med människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm. Vår värdegrund speglar även vårt förhållningssätt gentemot varandra inom Vaxholms stad.

Bildkollage med medarbetare på Vaxholms stad och olika Vaxholmsmiljöer

Anställda i Vaxholms stad märker att värdegrunden är viktigt. Den ska bidra till effektivitet, och att vi levererar på de samhällsviktiga uppdrag vi har. I slutändan handlar det om att ha ”nöjda kunder”. Värdegrunden bidrar också till gemenskap, utveckling och en god arbetsmiljö.

Vi håller värdegrunden levande och påminns om den på gemensamma arbetsplatsträffar och andra tillfällen när vi träffas. Vi hjälper varandra att påminnas om värdegrunden och tar hjälp av den när vi möter och samverkar med medborgare, med varandra och med externa kontakter.

Av chefer och ledare i Vaxholm kan du förvänta dig agerande i linje med vår värdegrund men också modiga chefer som vill utveckla andra, som tar ansvar, har en helhetssyn och som ger dig feedback.

Medarbetaridé

Vår medarbetaridé innebär att i samspel, engagemang och respekt ta ansvar för det egna och det gemensamma uppdraget. Medarbetare förväntas vara en god representant för Vaxholm stad, arbeta med utveckling, agera klimatsmart, ta stort eget ansvar för den egna hälsan, för det egna lärandet samtidigt som man bidrar till en god arbetsmiljö för andra.

Att så många medarbetare trivs och upplever att de kan utvecklas tror vi beror på de viktiga uppdragen vi alla har, på kompetenta engagerade kollegor, gott ledarskap och en genomtänkt värdegrund och kultur.