Vaxholms stad som arbetsgivare

I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i. Ledorden i vår värdegrund är samspel, engagemang och respekt. Värdegrunden skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.

Som anställd i Vaxholms stad jobbar du nära medborgarna, politikerna och kollegor inom hela kommunen. Beslutsvägarna är korta, du blir delaktig och du har ofta möjlighet att arbeta ”från ax till limpa”. Här får anställda både bred och djup kompetens inom sitt ansvarområde.

Gemensamma övergripande mål påverkar våra verksamhetsplaner och verksamhetsplanerna bryts i sin tur ner på grupp- och individnivå. Och i mål- och resultatsamtal sammanfattar du och din närmsta chef ditt uppdrag, dina utvecklingsinsatser och vilka kompetensutvecklingsinsatser som är aktuella för just dig.

Familjär stämning, stolthet och trygghet

Medarbetare beskriver att den familjära stämningen, det professionella agerandet, närheten till kollegor, chefer och uppdraget bidrar till trivseln och att man vill arbeta kvar i kommunen.

Medarbetarundersökningar visar att anställda känner stor stolthet över det arbete som utförs, att stämningen är god och att det finns utrymme att utvecklas.

Att Vaxholm stad är en vacker och trygg kommun att arbeta i bidrar till hälsa och arbetsglädje för anställda.

Här finns utrymme för att ta initiativ både på jobbet och till gemenskap utanför arbetstid. Innebandy, vårt årliga strömmingslopp och olika grupper av medarbetare som gör saker tillsammans utanför jobbet bidrar till gemenskapen.

Bilden visar medarbetare som representerar Vaxholms stad på Strömmingsloppet 13 maj 2023

Anställningsvillkor, trygghet och förmåner

Semester

Du har minst 25 semesterdagar. Från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, när du fyllt 50 får du 32 semesterdagar. Genom rätt till förskottsemester tjänar du in din semesterledighet under samma år som du tar ut den vilket gör att även nyanställda har möjlighet till betald semester.

Semesterväxling

Vill du ha mer semester kan du välja att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Är du under 40 år kan du få fem extra lediga dagar om året och är du över 40 år kan du få sex lediga dagar.

Förena föräldrarollen med arbetet

Som anställd kan du ta ut föräldraledighet utan lön upp till att barnet är 18 månader. Upp till barnet är åtta år eller går ut årskurs 1 kan du ta ut deltidsledighet upp till en fjärdedel av din arbetstid.

Som anställd får du under föräldraledighet föräldrapenningtillägg. Det är ett tillägg på 10 % av lönebortfallet som betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till att barnet fyller två år. Föräldrapenningtillägget ges till alla anställda som varit sammanhängande anställd minst 365 dagar innan föräldraledigheten.

Distansarbete

Beroende på vad du arbetar med kan du arbeta upp till 50 % på distans. Beslut om möjligheten till distansarbete fattas av din närmsta chef i samråd med dig och dina behov. Givetvis har en majoritet av våra anställda inte möjlighet att arbeta på distans, det vill säga medarbetare vars arbete behöver utföras på plats, exempelvis pedagoger eller de som arbetar inom omsorgen.

Friskvård

Vaxholms stad ger ett friskvårdsbidrag på 1700 kr per år.

Pension

Pensionsavsättningarna till anställd är goda. Storleken på avsättningen är viktig eftersom det påverkar din ekonomi när du går i pension. Motsvarande 6 procent av din lön upp till 49 938 kronor per månad (2023) avsätts till din tjänstepension. Har du en månadslön över 49 938 kronor (7,5 inkomstbasbelopp 2023) avsätts 31,5 procent till din tjänstepension, det vill säga på den överskjutande delen. Du kan, men du måste inte välja, hur dina tjänstepensionspengar ska förvaltas.

Ersättning vid sjukdom eller skada

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Som anställd är du försäkrad vid sjukdom (AGS_KL) och arbetsskada (TFA_KL).

Vid arbetsskada eller längre sjukfrånvaro kompenseras du ekonomiskt och ersätts också för tjänstepensionsbortfall.

Kollektivavtal och löner

Vi har givetvis kollektivavtal och följer de överenskommelser som regleras i dem. Vaxholms stad har under många år jobbat aktivt med frågor om jämställda löner. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner i relation till kommunsektorn i stort inom Stockholms län.