Hyra lokal i rådhuset

I rådhuset går det att hyra lokal för exempelvis möte, konferens, utställning eller vigsel. Det är dock inte tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler.

Tillfälligt uthyrningsstop

Med anledning av covid-19 hyrs,för närvarande, inte möteslokalerna eller utställnings-lokalerna ut i rådhuset. Icke nödvändig verksamhet ska inte bedrivas för tillfället och fysiska möten ska ställas in alternativt om möjligt hållas digitalt.

Lokalerna i rådhuset tillåter inte heller fler än ca 1 - 2 stycken samtidigt med anledning av att varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter var. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om de Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 Länk till annan webbplats..

Mötesrum och konstutställningslokaler

Rådhusets lokaler på övervåningen är mest lämpade som konferensrum, mötesrum eller föreläsningssal. Rummen i rådhuset används ibland för borgerliga vigslar, men tänk på att rummen är möblerade med bord och stolar och uthyres i befintligt skick. Önskas ommöblering av rummen görs detta utav den som hyr och tid för det måste tas i beaktning vid bokningen.

På bottenplanet finns det två stycken utställningslokaler som är lämpade för att visa olika typer av konst.

Önskar man att se på lokalerna före en bokning går det bra att besöka Turistbyrån under deras öppettider för att gå in i någon av salarna, så länge de är lediga.

Tänk på att det är inte är tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler!

 

Rådhuset

Rådhuset på Rådhustorget i Vaxholms stad

Sessionssalen

På det övre planet finner du Sessionssalen med vackra målningar och stora fönster. Denna stora sal lämpar sig för det större sällskapet och rymmer cirka 80 personer. Rummet är möblerat med vackra gamla bord och stolar och det finns 28 stycken sittplatser. Borden är tunga och går inte att flytta ut ur salen.

Nämndrummet, CG Pettersson-rummet

Även detta rum finner du på det övre planet. Detta rum är ett mindre konferensrum med palts för 12 stycken sittplatser med stort konferensbord och whiteboard.

Det finns tillgång till projektor och Wi-Fi, fjärrkontroll kan kvitteras ut hos Turistbyrån på Rådhuset.

Konstutställningslokaler

I de fina utställningslokalerna på bottenvåningen går det att hyra rum för att visa sin konst. Dessa lokaler uthyres med lokalhyreskontrakt.

Avgifter

Debitering för år 2021 sker enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om Taxa 2 ska vara gällande.

4.2 Hyra av lokal, momsfritt
Rådhuset mötesrum

Rum

Taxa 1

Taxa 2

Administrationsavgift

Sessionssalen,

28 sittplatser

400 kr/timme

180 kr/timme

500 kronor/bokning

Nämndrummet,

12 sittplatser

180 kr/timme

100 kr/timme

500 kronor/bokning

4.2 Hyra av lokal, momsfritt
Rådhusets utställningslokaler

Rum

Storlek

Dygnsavgift

Veckoavgift

Administrationsavgift

Alla rum

38 kvm

450 kronor

2 550 kronor

500 kronor/bokning

Rum A

25 kvm

370 kronor

1 700 kronor

500 kronor/bokning

Rum B

13 kvm

200 kronor

   880 kronor

500 kronor/bokning

Ansökningsblanketter

Fyll i och skicka in aktuell ansökningsblankett:

Ifylld blankett skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekniska@vaxholm.se

PDF för ansökningsblankett är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..