Hyra lokal i rådhuset

I rådhuset går det att hyra lokal för exempelvis möte, konferens, utställning eller vigsel. Det är dock inte tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler.

Rådhusets lokaler är mest lämpade som konferensrum, mötesrum eller föreläsningssal. Rummen i rådhuset används ibland för borgerliga vigslar, men tänk på att rummen är möblerade med bord och stolar och uthyres i befintligt skick. Önskas ommöblering av rummen görs detta utav den som hyr och tid för det måste tas i beaktning vid bokningen.

Önskar man att se på lokalerna före en bokning går det bra att besöka Turistbyrån under deras öppettider för att gå in i någon av salarna, så länge de är lediga.

Tänk på att det är inte är tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler!

Rådhuset

Rådhuset på Rådhustorget i Vaxholms stad

Sessionssalen

På det övre planet finner du Sessionssalen med vackra målningar och stora fönster. Denna stora sal lämpar sig för det större sällskapet och rymmer cirka 80 personer. Rummet är möblerat med vackra gamla bord och stolar och det finns 28 stycken sittplatser. Borden är tunga och går inte att flytta ut ur salen.

CG Pettersson-rummet (före detta Nämndrummet)

Även detta rum finner du på det övre planet. Detta rum är ett mindre konferensrum med palts för 12 stycken sittplatser med stort konferensbord och whiteboard.

Det finns tillgång till projektor och Wi-Fi, fjärrkontroll kan kvitteras ut hos Turistbyrån på Rådhuset.

Konstutställningslokaler

I de fina utställningslokalerna på bottenvåningen går det att hyra ett eller flera rum för att visa sin konst. Dessa lokaler uthyres med lokalhyreskontrakt.

Avgifter

Debitering för år 2020 sker enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om Taxa 2 ska vara gällande.

CG Pettersson-rummet (före detta Nämndrummet)
Pris taxa 1: 150 kr per timme
Pris taxa 2: 50 kr per timme

Sessionssalen
Avgift taxa 1: 350 kr per timme
Avgift taxa 2: 100 kr per timme

Alla rum
Storlek: 65 kvm
Dygnsavgift: 750 kr

Rum A (mot söder)
Storlek: 25 kvm
Dygnsavgift: 290 kr

Rum B
Storlek: 13 kvm
Dygnsavgift: 150 kr

Ansökningsblanketter

Fyll i och skicka in aktuell ansökningsblankett:

Ifylld blankett skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekenh@vaxholm.se

Nyckel och tagg kvitteras ut på Turistbyrån efter bekräftad bokning.

 

PDF för ansökningsblankett är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats.