Hyra lokal i rådhuset

I rådhuset går det att hyra lokal för exempelvis möte, konferens eller vigsel. Det är dock inte tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler.

Rådhusets lokaler

Rådhusets lokaler på övervåningen är mest lämpade som konferensrum, mötesrum eller föreläsningssal. Rummen i rådhuset används ibland för borgerliga vigslar, men tänk på att rummen är möblerade med bord och stolar och uthyres i befintligt skick. Önskas ommöblering av rummen görs detta utav den som hyr och tid för det måste tas i beaktning vid bokningen.

Tänk på att det är inte är tillåtet att hålla fest i rådhusets lokaler.

Renovering pågår

Under perioden 25/10 2022 till slutet på juli 2023 renoveras rådhuset (enligt nuvarande plan). Arbetet innebär perioder av uppsatta byggställningar, buller och övertäckta fönster.

För frågor om renoveringen kontakta tekniska enheten, e-post: fastighet@vaxholm.se.

Rådhuset

Rådhuset på Rådhustorget i Vaxholms stad

Sessionssalen

På det övre planet finner du Sessionssalen med vackra målningar och stora fönster. Denna stora sal lämpar sig för det större sällskapet. Rummet är möblerat med vackra gamla bord och stolar. Borden är tunga och går inte att flytta ut ur salen.

Maxantal Sessionssalen: 35 personer

Nämndrummet, CG Pettersson-rummet

Även detta rum finner du på det övre planet. Detta rum är ett mindre konferensrum med palts för 10 stycken sittplatser med stort konferensbord och whiteboard.

Det finns tillgång till projektor. Wi-Fi kod och fjärrkontroll kan kvitteras ut hos Turistbyrån på entréplan på Rådhuset.

Maxantal i Nämndrummet: 15 personer

Avgifter

Debitering för år 2022 sker enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

För övriga ideella verksamheter i Vaxholms stad fattar nämnden särskilt beslut om Taxa 2 ska vara gällande.

4.2 Hyra av lokal, momsfritt
Rådhuset mötesrum

Rum

Taxa 1

Taxa 2

Administrationsavgift

Sessionssalen,

maxantal 20 personer

410 kr/timme

190 kr/timme

500 kronor/bokning

Nämndrummet,

maxantal 10 personer

190 kr/timme

105 kr/timme

500 kronor/bokning

Ansökningsblanketter

Fyll i och skicka in aktuell ansökningsblankett:

Ifylld blankett skickas till turistbyrån i Vaxholms stad.
E-post: turistbyran@vaxholm.se

PDF för ansökningsblankett är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..