Avfall

Roslagsvatten AB är via sitt dotterbolag Vaxholmsvatten AB ansvariga för avfall och återvinning i Vaxholm.

Roslagsvatten har tagit över ansvaret för att samla in förpackningar i Vaxholm. Ansvaret låg tidigare på FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Förändringen är ett första steg för att göra avfallshanteringen mer effektiv och göra det lättare att återvinna. Det är en stor administrativ förändring men för dig som bor i kommunen märks ändringen nästa inte alls. Du sorterar förpackningar och sopor precis som tidigare. Syftet är att det ska bli lättare att nå de nationella och internationella klimat- och miljömålen. Under de kommande åren kommer fler förändringar kring hushållsnära sopsortering.

Läs mer om avfall och återvinning på Roslagsvatten Länk till annan webbplats..