Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för tillstånd för djurhållning och lantbruk.

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror räknas hit.