Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för tillstånd för djurhållning och lantbruk.

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror räknas hit.

Om du, inom planlagt område, vill ha orm, häst eller fjäderfä, så som höns, ska du söka tillstånd för det. Detta tillstånd ska sökas hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Läs mer på sidorna om vad som gäller för olika djur på sidan Husdjur.

Kontaktinformation

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se