Folköl och tobak

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ansvarar för tillsyn av verksamheter som säljer folköl och tobak.

Anmälan om försäljning ska ske till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.