Hygienisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta?

Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor innan verksamheten startar.

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, t.ex. bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte. Hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor finns informationsblad om olika typer av verksamheter.

Egenkontroll

Du som driver anmälningspliktig verksamhet ska ha egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför

Inte anmälningspliktiga verksamheter

Hygieniska verksamheter som hudvård, massage, frisör, nagelbyggare med flera behöver inte anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera. Läs gärna mer i våra informationsbladen. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.