Livsmedel

Det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra.

För att uppnå detta måste du ha en bra lokal, fungerande arbetsrutiner och bra system för egenkontroll. Innan du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet måste du anmäla din anläggning hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Livsmedelsverksamheterna kontrolleras regelbundet.

Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier leder till igensättning av avloppsledningar, vilket är ett stort problem. Läs mer i informationsbladet på Roslagsvattens hemsida om vad som krävs av dig som har livsmedelsverksamhet. Informationsmaterial om fettavskiljare, Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.