Oljecisterner

Har du en oljecistern i bruk ska den besiktigas regelbundet för att förhindra och förebygga läckage.