Oljecisterner

Har du en oljecistern i bruk ska den besiktigas regelbundet för att förhindra och förebygga läckage. Du måste också anmäla om du installerar en ny cistern eller tar en befintlig cistern ur bruk.

Besiktning av cisterner

Med tiden blir cisterner eller rörledningar utsatta för rostangrepp. Rosten kommer ofta inifrån och mindre läckage kan vara svåra att upptäcka. Detta gäller särskilt om läckaget sker i mark eller från rörledningar i betong.

Skulle ett läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.

Oljeutsläpp kan ställa till stora problem om oljan kommer ut i mark eller vatten. En liter olja kan leda till att en miljon liter vatten blir odrickbart. Om olja har läckt ut ska åtgärder omedelbart vidtas för att förhindra spridning.

Den som ansvarar för en oljecistern ska se till att hantering och lagring sker på rätt sätt, att föreskrivna kontroller sker och att eventuella brister åtgärdas.

Så ofta ska kontroll göras

Alla cisterner med en volym över 1 m3 ska kontrolleras regelbundet. Hur ofta cisterner ska kontrolleras beror på vilket material de är gjorda av och var de är placerade.

Kontrollen måste utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedac. Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som lagstiftningen kräver kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om läckage uppstått. På Swedacs webbplats kan du hitta ackrediterade besiktningsföretag Länk till annan webbplats..

Besiktningsintervall för cisterner utom vattenskyddsområde

K-cistern, 12 år – cistern med tillhörande rörledningar av god korrosionsbeständighet vanligen av plast, syrafast- eller plastbelagt stål.

Skyddad S-cistern, 12 år – cistern med tillhörande rörledningar vanligen av stål med certifierat korrosionsskydd.

S-cistern, 6 år – stålcistern med tillhörande rörledningar utan certifierat korrosionsskydd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, ansvarar för tillsyn av cisterner i Vaxholm. Kontakta SRMH om du vill ha mer information om besiktning eller anmälan av cistern.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

  • Telefon: 08 – 578 663 00
  • E-post: miljokontoret@srmh.se
  • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00