Serveringstillstånd, alkohol

För att få servera alkoholdrycker ska man enligt alkohollagen ha ett serveringstillstånd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillståndsenhet och beslutande nämnd i ärenden som rör serveringstillstånd för Vaxholm.

Med servering menas varje form av tillhandahållande av alkoholdrycker mot betalning. Om det ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré- eller deltagaravgift är det också fråga om servering.

Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt betecknas lättdrycker.