Serveringstillstånd, alkohol

För att få servera alkoholdrycker ska man enligt alkohollagen ha ett serveringstillstånd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillståndsenhet och beslutande nämnd i ärenden som rör serveringstillstånd för Vaxholm.

Med servering menas varje form av tillhandahållande av alkoholdrycker mot betalning. Om det ingår alkoholdryck som en del i ett arrangemang för vilket erläggs entré- eller deltagaravgift är det också fråga om servering.

Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt betecknas lättdrycker.

Mer information

Läs mer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors webbsidor Länk till annan webbplats. som vänder sig till företagare, som du hittar på Täby kommuns webbplats.