Upplåtelse av offentlig plats

Om du vill använda en offentlig plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av polismyndigheten i Stockholms län samt medgivande från Vaxholms stad.

Tillstånd krävs för:

 • Affischpelare, reklamplatser
 • Arbetsbod
 • Byggetableringar
 • Byggskylt
 • Cirkus
 • Container
 • Försäljningsplatser
 • Kiosk
 • Marknader
 • Tillfällig försäljning (till exempel julgranar, bär)
 • Tivoli
 • Uteserveringar

Så här går det till att ansöka om tillstånd

 • Du söker tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift för ansökan.
 • Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
 • I kommunens yttrande tas ställning till upplåtelsen och upplåtelseavgiftens storlek utifrån kommunfullmäktiges fastställda taxa.
 • Yttrandet sänds åter till polismyndigheten som utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis. Vaxholms stad debiterar dig en avgift för att du använder en offentlig plats.
 • För att förlänga eller utöka tillståndet, ska du skicka in en ny ansökan. Det innebär också att du måste betala en ny ansökningsavgift samt upplåtelseavgift.
 • Om du vill återkalla ditt tillstånd ska det ske skriftligt till polismyndigheten.

Ditt ansvar

Du som anordnar till exempel en tillställning på en offentlig plats har ansvar och är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som av uppsåt eller vårdslöshet sker på kommunens mark och anläggningar.

När tillställningen är avslutad ska du städa och se till att området ser ut som det gjorde före tillställningen. Om det krävs extra städning eller andra åtgärder måste du som tillståndsinnehavare betala detta.

Vid byggnation

Under vissa perioder om året så är det många som bygger om sina fastigheter. I många fall så har sopbilen svårt att komma fram på grund av containrar som står i vägen och då är det många hushåll som får utebliven sophämtning. I allra värsta fall så förstörs marken för att sopbilen inte har marginaler att köra på och det kan även hända att brevlådor blir påkörda.

Containrar och annat byggmaterial ska först och främst ställas på fastighetsmark och om inte ytan räcker till så ansöker man om tillstånd för begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.

I ansökan ska det framgå vad man vill använda kommunens mark till, adressen samt tidpunkt.

Containern ska vara utmärkt med företagsnamn, telefonnummer samt reflexer.

Ansökan

Blanketter för ansökan hittar du hos polisen. Länk till annan webbplats.