Boende för äldre

Du som är äldre i Vaxholms stad och känner att du inte klarar av att bo själv och behöver ett boende som är mer anpassat efter dina behov kan ansöka om boendeformer med olika stöd.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende (även kallat särskilt boende) riktar sig till dig som har så stora omsorgsbehov att du inte kan bo kvar hemma. Här finns det omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Vaxholms stads vård- och omsorgsboende

Seniorboende

Seniorboende är ett funktionellt boende med möjlighet till gemenskap. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt vara ett boende att kunna åldras i. Seniorboende i Vaxholms stad

Korttidsboende eller växelboende

Om du är i tillfälligt behov av vård och omsorg, och vill behålla din egen bostad, finns alternativen korttidsboende och växelboende. Korttidsboende i Vaxholms stad