Digitaliseringsbidrag inom äldreomsorg

Vaxholms stad erbjuder under 2022 föreningar eller privata företag med avtal med Vaxholms stad att ansöka om digitaliseringsbidrag

Bidraget gäller aktiviteter/projekt som kommer att utföras under 2022.

Digitaliseringsbidraget ska syfta till:

  • Att motverka ensamhet bland äldre och/eller
  • Kompetensutveckling gällande informationssäkerhet, välfärdsteknik eller digitalisering inom äldreomsorg.

Ansökan om digitaliseringsbidrag ska inkomma till Socialförvaltningen senast 1/9 2022. Vid ansökan om digitaliseringsbidrag ska en projektansökan inlämnas via denna e-tjänst:

Ansökan om projektmedel Öppnas i nytt fönster.

Projektansökan ska bland annat beskriva:

  • Mål och syfte med projektet/aktiviteten
  • Beskrivning av hur resultatet ska utvärderas
  • Beräknad kostnad
  • Utbetalningsuppgifter

Förvaltningen kommer bedöma om mål och syfte med projektet är i linje med de ändamål för statsbidrag som Vaxholms stad erhållit.

Efter godkännande om digitaliseringsbidrag åtar sig föreningen/företaget att senast 1/12 2022 inkomma med en utvärderingsrapport där slutgiltig kostnad ska styrkas och projektets/aktivitetens resultat presenteras. Utvärderingsrapporten kommer publiceras som en e-tjänst under hösten 2022.

Kostnader som ej kan styrkas återbetalas till Vaxholms stad senast 31/12 2022.