Avlösarservice i hemmet

Om du vårdar en närstående och behöver avlösning, kan du ansöka om avlösning i hemmet.

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Avlösning i hemmet syftar till att avlasta anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är ge det stöd som behövs till den person som har funktionsnedsättning. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter. Anhöriga och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet om det är lämpligt för den äldre.

Ansök om avlösarservice i hemmet

Du kan ansöka om avlösarservice i hemmet via socialtjänstens e-tjänst som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om avlösarservice.

Du kan också ansöka om trygghetstelefon genom att kontakta Vaxholms stads biståndshandläggare.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se