Fixarservice

OBS! Under pandemin är fixartjänsten vilande.

Om du är 67 år eller äldre kan du få kostnadsfri hjälp med vardagssysslor av vår fixarservice. Syftet är att göra hemmet tryggareför dig som är äldre och minska risken för olyckor och fallskador.

Fixarservicen omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Du kan få hjälp av fixarservicen även om du har hemtjänst.

Hjälp med vardagssysslor

Tjänsten omfattar bland annat:

 • ordna mattor, halkskydd och sladdar
 • byta glödlampor i taket, proppar, batterier
 • lämna saker i förrådsutrymmen, vind eller källare
 • göra enklare reparationsarbeten, lufta element, smörja lås och liknande arbeten
 • sätta upp tavelkrokar, (borrning ingår ej)
 • flytta lättare möbler i bostaden och ta ner saker från höga skåp
 • sätta upp och ta ner gardiner
 • montera och kontrollera brandvarnare, brandfilt, brandsläckare.

Tjänsten omfattar inte:

 • trädgårdsskötsel
 • fönsterputsning
 • arbete som kräver någon form av auktorisation (behörighet)
 • personlig omvårdnad.

Serivefixaren arbetar på uppdrag av Vaxholms stad.