Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig med det du inte klarar av på egen hand.

Det kan till exempel handla om:

  • Skötsel av hemmet
  • Inköp och ärenden
  • Personlig omvårdnad
  • Matlagning eller matdistribution
  • Ledsagning

Det är ditt behov som styr hur hemtjänsten utformas. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Du väljer själv

I Vaxholms stad får du själv välja vem som ska utföra tjänsten du blivit beviljad. Du kan välja mellan olika godkända utförare. När du har valt utförare får du en kontaktperson hos den valda utföraren.

I Vaxholms stad kan du välja mellan följande utförare. För att komma vidare klickar du på länken.

Olir hemtjänst

Omsorgsproffsen

Tisa vård och omsorg AB

Vaxholms stads hemtjänst (kommunal utförare)

Så mycket kostar det

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

I dokumentet Taxor och avgifter 2023 (pdf) Pdf, 237.2 kB. redovisas samtliga maxavgifter för äldreomsorg i Vaxholms stad under 2022. Avgifter för hemtjänst finns under punkt 5.1 Äldreomsorgen - Hemtjänst.

Ansök om hemtjänst

Ansök om hemtjänst via socialtjänstens e-tjänst nedan. För att kunna fastställa just dina hjälpbehov görs en utredning för att klargöra dina önskemål och behov. Biståndsbedömningen kan ske vid besök hos biståndshandläggaren på kommunhuset, genom hembesök eller under en vårdplanering.

I e-tjänsten kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om hemtjänst.

Du kan också ansöka om hemtjänst genom att kontakta Vaxholms stads biståndshandläggare. Du kan även kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Kontaktinformation

Biståndshandläggare nås säkrast måndagar, onsdagar eller fredagar mellan kl: 9-10 på telefonnummer: