Uppstart av SeniorNet-Förening

Med fokus på ökad digital inkludering för seniorer

Ekonomiskt stöd

Socialnämnden i Vaxholms stad har beslutat att ge ekonomiskt stöd under 2022 för att möjliggöra uppstart av en SeniorNet-förening i Vaxholm.

Om SeniorNet

SeniorNet Sweden är en ideell, nationell och oberoende förening som hjälper seniorer att ta del av de möjligheter digitaliseringen ger i dagens samhälle.

SeniorNet Sweden verkar för att inspirera seniorer till att använda digital teknik och ta vara på digitaliseringens möjligheter. Du får IT-support, praktiskt stöd och relevant utbildning från grunden till mer avancerat.

SeniorNet finns över hela Sverige med drygt 40 lokala föreningar (bland annat i Täby, Vallentuna, Danderyd, Lidingö etc.) och har över 6 300 medlemmar.

SeniorNet Sweden är riksorganisationen i ett nätverk bestående av lokala föreningar runt om i landet. Respektive lokal förening har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet. De lokala föreningarna erbjuder support, praktiskt stöd, utbildning och inte minst en intressesocial gemenskap med stöd av riksorganisationen

För mer information, besök SeniorNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att medverka i uppstarten av en lokal SeniorNet förening i Vaxholm?

Maila då till sociala@vaxholm.se och märk ärendet med SeniorNet så kontaktas du.