Syn- och hörselnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver hjälpmedel.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i habilitering och rehabilitering. Därför ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. En arbetsterapeut eller en sjukgymnast kan då göra hembesök för att se vilka hjälpmedel som behövs.