Syn- och hörselnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver hjälpmedel.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i habilitering och rehabilitering. Därför ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. En arbetsterapeut eller en sjukgymnast kan då göra hembesök för att se vilka hjälpmedel som behövs.

Som senior och har nedsatt syn eller hörsel kan du få stöd av en syn- och hörselinstruktör. Syn- och hörselinstruktören arbetar för att öka tryggheten och säkerheten för dig som har nedsatt syn och/eller hörsel och hjälper dig att uppnå en ökad självständighet.

Vaxholms stad samarbetar med Österåkers kommun. Syn- och hörselinstruktören nås via e-post på cecilia.ohman@osteraker.se eller telefonnummer 08–540 816 94.

Telefontider:
Måndagar klockan 13.00–15.00
Tisdag–torsdag klockan 9.00–11.00