Väntjänst och frivilligverksamhet

Inom Väntjänsten finns engagerade personer som vill bidra till att skingra ensamhet och sätta guldkant på tillvaron för personer över 65 år boende i Vaxholms stad.

Många äldre upplever en stor ensamhet. Väntjänsten i Vaxholms stad erbjuder de äldre pratstunder och sällskap till sjukhus, vårdcentral, tandläkare eller frisören. De som ingår i gruppen har tystnadsplikt.

Återkommande aktiviteter

Varje måndag året runt har väntjänsten det populära måndagscaféet på träffpunkt Kanonen. Där bjuds ofta på underhållning från lokala musiker eller föreläsningar.

Väntjänsten är också de som håller i Påsklunchen, Surströmmingsfesten och Jullunchen på Träffpunkt Kanonen varje år samt aktiviteter på Vaxholms särskilda boende.

Frivilliga insatser

Väntjänstens arbete bygger på frivilliga insatser från engagerade människor. Väntjänsten välkomnar dig som vill göra en bidra till att skapa en meningsfull vardag för kommunens äldre. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som volontär och vilka uppgifter du vill åta dig.

Kontaktinformation

För intresseanmälan ring väntjänstens kontaktperson Ingrid Ekstedt
Telefon: 072-235 15 40.