Demens

I Vaxholms stad arbetar vi för att personer med demens/kognitiv sjukdom och deras familj ska uppleva en så hög livskvalitet som möjligt.

Demensteamet

Demensteamet samlar och sprider kunskap om kognitiva sjukdomar och bemötande till personer som har en kognitiv sjukdom och deras anhöriga.

Demensteamet finns till för alla som bor i Vaxholms stad. Vi kan medverka vid till exempel hembesök, vårdplaneringar och minnesutredningar. Om du själv upplever sviktande minne, har en anhörig som visar tecken på kognitiv nedsättning eller har andra frågor är du välkommen att kontakta demensteamet. Ingen fråga är för liten.

Kontaktinformation

Demensteamet
Har du frågor om minnet för egen eller en närståendes räkning? Vi på demensteamet har aktuell kunskap inom området och kan ge dig vägledning. Vi är en stödfunktion både för invånare och för de kommunala verksamheterna. Vi har sekretess och vår service är kostnadsfri.

Susanne Lindqvist, demenssamordnare och Silviasyster
Telefonnummer: 08-541 709 86
E-post: susanne.lindqvist@vaxholm.se

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 709 22

Anhörigstöd
För frågor angående anhörigstöd är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten. Telefonnummer: 08-522 426 53.