Känner du oro för en äldre person?

Om du misstänker att en äldre person far illa kan du anmäla det till Social- förvaltningen.

Om du misstänker att en äldre person far illa kan du anmäla det till Social-förvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen. Efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se

Du kan anmäla anonymt. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Vad händer efter anmälan?

Lämnas kontaktuppgifter kan en biståndsbedömare samtala med den enskilde och informera om möjligheten att söka insatser. Om den enskilde avstår att söka insatser från socialtjänsten kan biståndsbedömaren inte inleda en utredning.

Kontakt

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se