Tandvård

Om du bor på ett äldreboende eller har hemtjänst kan du ha rätt till högkostnadsskydd för nödvändig tandvård.

Det är din tandläkare som bedömer vad som är nödvändig tandvård.

Tandvårdsstödsintyg

Om du bor på ett äldreboende har du rätt till tandvårdsstödsintyg. Personal på boendet kan hjälpa till med intyget.

Du rätt till tandvårdsstödsintyg om du har hemtjänst och behov av personlig omvårdnad under större delen av dygnet (minst tre gånger per dygn och tillsyn under natten) samt att behovet förväntas kvarstå under minst ett år.