Värdighetsgarantier inom hemtjänst

Värdighetsgarantier inom hemtjänsten i Vaxholms stad förtydligar vad du kan
förvänta dig av äldreomsorgen.

Oavsett vilken hemtjänstuförare du väljer kan du förvänta dig följande:

  • Kontakt efter beslut: Vi tar kontakt med dig senast dagen efter du fått ditt beslut.
  • Uppstart: Vi startar omvårdnadsinsatsen senast två dygn från det att du har beviljats bistånd eller efter överenskommelse. Vi startar serviceinsatsen inom fjorton dagar från det datum du har beviljats bistånd eller överenskommelse.
  • Utsedd kontaktperson: Du får ett kontaktteam/kontaktperson inom senast inom fem dagar efter det att din insats har startat.
  • Individuell planering: Ditt kontaktteam/kontaktperson och samordnaren gör en individuell planering tillsammans med dig inom två veckor efter att du fått hemtjänst
  • Tillgänglighet: Vi har telefontider varje dag mellan 07.00 till 16.00 måndag till fredag. Om vi inte har möjlighet att svara i telefonen när du ringer, kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig. Behöver du ha hjälp mellan planerade besök och det är akut kan du använda trygghetstelefonen.
  • Integritet: Vi har arbetskläder, legitimation och synlig namnskylt som visar att vi kommer från hemtjänsten. Personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har nyckel.
  • Inom angiven tid: Personalen håller de tider som ni har kommit överens om. Skulle vi bli försenade mer än en 30 minuter så ringer vi upp dig.