Demenssamordnare

Demenssamordnaren, en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen

Demenssamordnaren ger stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga.

Demenssamordnare håller även i samtal, kurser och cirklar till personer med demens.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar
  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom

Kontaktuppgifter

Demenssamordare: Susanne Lindqvist

Tel: 541 709 86