Dödsboanmälan

När en person avlider ska det vanligtvis göras en bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet och ska sändas till Skatteverket för registrering. När en anhörig dör, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Täcker inte den avlidnes tillgångar begravningen och andra utgifter finns möjlighet att ansöka om en dödsboanmälan i stället för en bouppteckning.

Kontaktinformation

Vänd dig till socialförvaltningen för mer information via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00