Överförmyndare, tillsyn och kontroll

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet för kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Vaxholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har ett gemensamt samverkansavtal för hantering av överförmyndarfrågor.

Från och med 1 december 2019 har Vaxholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun inlett ett samarbete för hantering av överförmyndarfrågor. Detta innebär att Nacka kommuns överförmyndarenhet ansvarar på uppdrag av överförmyndarnämnden Vaxholm och Värmdö för hanteringen av samtliga överförmyndarärenden.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Nämnden utför också diverse tillståndprövningar. En ställföreträdare måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd exempelvis vid uttag från spärrat konto, arvsskifte, försäljning av fastighet och liknande.

Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden utfärdar också så kallade förvaltarfrihetsbevis för den som vill bevisa att hon eller han inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver skaffa ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat, eller för att ge ut en periodisk skrift.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Om du bor i Vaxholm stad använder du dig av Nacka kommuns e-tjänst för att beställa förvaltarfrihetsbevis. Du behöver identifiera dig med Bank-ID för att kunna göra beställningen. När det bekräftats att du inte har något förvaltarskap får du ett e-postmeddelande med information om att logga in på "Mina sidor" för att hämta ditt bevis. Genom att du gör din beställning via e-tjänsten får du ditt besked inom ett dygn.

E-tjänst: beställ förvaltarfrihetsbevis, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Tillsyn av överförmyndarnämnden

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som vill kan överklaga nämndens beslut hos tingsrätten.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta Nacka kommuns överförmyndarenhet på telefonnummer 08-718 92 12.

Telefontider:

  • Måndag–torsdag 10.00–12.00, 13.00–15.00
  • Fredag 10.00–12.00

Postadress:
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
131 81 Nacka

Besöksadress:
Granitvägen 15
131 81 Nacka