Villkor och ansökan

Här hittar du information om de villkor som ska uppfyllas för att du ska kunna tilldelas en god man eller förvaltare. Du hittar även information om hur du gör en ansökan och vad ansökan ska innehålla.

Villkor

För att ha rätt till god man eller förvaltare krävs att du har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

För att ha rätt till hjälp måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos. Det ska också finnas ett samband mellan ditt hälsotillstånd och behovet av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller funktionsnedsättningen som gör att du behöver hjälp.

Ansökan

Du själv, din make/maka, sambo eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan.

Om det är du själv, eller en närstående, som anser att det finns ett behov av god man eller förvaltare, kan ansökan göras till tingsrätten.

Anmälan

Om det är en utomstående, eller en myndighet, som är initiativtagare ska en anmälan i stället skickas till överförmyndarnämnden. Anmälningsblankett god man, Nacka kommun

I båda fallen ska bilagorna som efterfrågas i vår blankett bifogas ansökan eller anmälan.

En ansökan/anmälan ska innehålla

  • läkarintyg
  • utlåtande från biståndshandläggare på kommunen, kurator, sjuksköterska eller annan myndighetsperson med god kännedom om huvudmannens privata ekonomi.