Enkät om covid-19-pandemins konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet genomför med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga.

Som en del i studien har en enkät tagits fram. Syftet med enkäten är att kartlägga hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation, samt att samla in förslag kring hur man bättre kan stödja anhöriga under nuvarande och framtida pandemier.

Enkäten riktar sig till alla som är 18 år och äldre som ger vård, stöd eller hjälp till en närstående. Den närstående kan vara en familjemedlem, vän, granne eller kollega som behöver vård eller stöd på grund av dennes sjukdom, funktionsnedsättning, svaghet eller ålderdom.

Enkäten går att besvara digitalt eller genom att skriva ut frågeformuläret och skicka in det.

Utskriven och ifylld enkät skickas till:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Viskastrandsgatan 5, 5 tr
506 30 Borås

Sista svarsdatum är den 28 februari.

Länk till webbenkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till pappersenkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har några frågor om studien, vänligen kontakta:
Annica Larsson Skoglund, epost: annica@anhoriga.se