Barn som far illa

Barn har rätt till en trygg miljö och ska skyddas mot alla former av övergrepp, kränkningar och bristande omsorg.

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa, kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning.

Det är socialtjänstens uppgift att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet och vårdnadshavarna eventuellt behöver.

Yrkesverksam

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i förskola och skola, polis och inom hälso- och sjukvården. Du som gör en anmälan i tjänsten kan inte vara anonym.

Privatperson

Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger ditt namn eller kontaktuppgifter.

Muntlig orosanmälan eller anmälan med post

Du kan göra anmälan muntligt, via post eller digitalt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du inte ska göra en anmälan via e-post, då information som skickas per e-post inte är sekretesskyddad. Se kontaktinformation nedan.

Konsultation och rådgivning

Om du känner dig osäker kan du ringa till enheten för barn och unga och rådgöra med oss. Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet.

Vad händer sedan?

När du gjort en orosanmälan kan du med fördel informera vårdnadshavarna om din oro och att den överlämnats till socialtjänsten, såvida det inte gäller misstankar om våldsutsatthet.

Vid orosanmälningar för barn och ungdomar tar vi kontakt med vårdnadshavare för bedömning och fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte. Som yrkesverksam har du möjlighet att få information om utredning inleds eller inte.

Våra arbetstider

Socialtjänsten i Vaxholms stad läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid, vardagar klockan 08.00-16.00. Observera att vi arbetar halvdag dag före röd dag.

Om du gör en anmälan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren nordost på telefonnummer 08-410 200 40. Vid livshotande situation ska du alltid ringa 112.

Kontaktinformation

Du når socialtjänstens enhet för barn och unga, vardagar mellan 08.30-16.00, via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08–541 708 00

Anmälan skickas med post till:

Vaxholms stad
Socialtjänsten, enheten för barn och ungdom
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm