Barnahus Stockholm Nord

Barnahus Stockholm Nord tar emot barn och unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relation. Barnahus Stockholm Nord är ett samarbete mellan tio norrortskommuner, socialtjänst, polis, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott och hedersrelaterade brott.

Vid misstanke om brott

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott, övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus Stockholm Nord.

Samarbete mellan norrortskommunerna

Barnahus Stockholm Nord är ett samarbete mellan tio norrortskommuner (Vaxholm, Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, och Österåker), Polismyndigheten Stockholm Nord, Norrorts åklagarkammare i Stockholm och Stockholms läns landsting.

Sigtuna kommun är huvudman för socialtjänstens samordnare på Barnahus Stockholm Nord med lokaler i Sollentuna.

Barnahus Stockholm Nord bemannas av samordnare från socialtjänst och polis samt personal från BUP Barnahusteam och Barnskyddsteamet.

Kontaktinformation

Telefontider

  • Måndag–torsdag klockan 08.45–16.15
  • Fredag klockan 08.45 – 16.00

Telefonnummer: 010-444 05 80