Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum vänder sig till personer mellan 10 och 20 år som har utsatts för brott. Hit kan du vända dig även om händelsen inte är polisanmäld. Stödcentrum har tystnadsplikt, du har rätt att vara anonym och hjälpen är gratis.

Att utsättas för eller bevittna ett brott är ofta en svår upplevelse. Stödcentrum finns till för att ge dig den information och det stöd du kan tänkas behöva i processen efter det att du har utsatts för ett brott. Hit kan även föräldrar, vars barn har utsatts för brott, vända sig för råd och information.

Kontaktinformation

Stödcentrum
Adress: Biblioteksgången 11, Täby
Telefonnummer: 08-555 572 38 eller 08-555 572 40
Om du vill skicka SMS: 0766-43 72 38 eller 0766-43 72 40
E-post: stodcentrum@taby.se

Socialtjänsten, Vaxholms stad
Du som har utsatts för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten. Du når socialtjänsten via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00.