Fastställa föräldraskap

Ogifta par som får barn måste fastställa faderns föräldraskap. Det kan göras digitalt eller av familjerätten i Vaxholms stad.

En föräldraskapsbekräftelse görs för att säkerställa barnets juridiska rättigheter. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kallelse via brev

Familjerätten i Vaxholms stad meddelas automatiskt via Skatteverket om de barn som föds i kommunen och skickar kort efter det ett brev till barnets mor. I brevet uppmanas modern att ringa Vaxholms stad för att lämna uppgifter om den andre föräldern och boka tid för besök. Du som förälder kan också själv kontakta familjerätten för att få boka tid för att få föräldraskapet fastställt.

Om föräldrarna är sammanboende

Om föräldrarna är sammanboende fastställs föräldraskapet genom en enklare utredning. Vid besöket ska en föräldraskapbekräftelse undertecknas av båda föräldrarna och bli godkänd av socialnämnden. Sedan kan barnets juridiska rättigheter, till exempel arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn, tas tillvara. Efter undertecknandet kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om föräldrarna inte är sammanboende

Om föräldrarna inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. Ibland uppstår tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader. Då kan det bli aktuellt med DNA-undersökning för att få klarhet.

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra familjerättssekreterare på socialförvaltningen. Läs mer om frågor som rör adoption

Gifta sig, partnerskap

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Den utförs av en person som Länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Läs mer om giftermål och partnerskap

Kontaktinformation

Familjerätten nås via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00