Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra familjerättssekreterare på socialförvaltningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i Vaxholms stad. Det innebär att en familjerättssekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Innan medgivande kan ges, ska blivande föräldrar ha genomgått kommunens anvisade föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken. Läs mer på Föräldrabalk, Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats..

För att bli adoptivförälder krävs det att du:

  • har fyllt 18 år
  • är ensamstående, gift eller registrerad partner

Ett par som lever tillsammans ska vara gifta för att få adoptera. Detta gäller även samkönade par. Även ensamstående personer kan utredas för adoption.

Kontaktinformation

Vid frågor angående adoption och föräldrautbildning kontakta familjerättssekreteraren via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00