Fastställa föräldraskap

Ogifta par som får barn måste fastställa faderns föräldraskap. Därför kallas alla nyblivna, ogifta föräldrar till ett möte med familjerätten på Vaxholm stad för att underteckna en föräldraskapsbekräftelse.

En föräldraskapsbekräftelse görs för att säkerställa barnets juridiska rättigheter. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Kallelse via brev

Familjerätten i Vaxholms stad meddelas automatiskt via Skatteverket om de barn som föds i kommunen och skickar kort efter det ett brev till barnets mor. I brevet uppmanas modern att ringa Vaxholms stad för att lämna uppgifter om den andre föräldern och boka tid för besök. Du som förälder kan också själv kontakta familjerätten för att få boka tid för att få föräldraskapet fastställt.

Om föräldrarna är sammanboende

Om föräldrarna är sammanboende fastställs föräldraskapet genom en enklare utredning. Vid besöket ska en föräldraskapbekräftelse undertecknas av båda föräldrarna och bli godkänd av socialnämnden. Sedan kan barnets juridiska rättigheter, till exempel arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn, tas tillvara. Efter undertecknandet kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om föräldrarna inte är sammanboende

Om föräldrarna inte är sammanboende är utredningen något mer utförlig. Ibland uppstår tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader. Då kan det bli aktuellt med DNA-undersökning för att få klarhet.

Kontaktinformation

Familjerätten nås via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00