Föräldraskapsstöd

Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och kan påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa. Om du har behov av stöd i ditt föräldraskap finns kostnadsfri hjälp att få från kommunen.

I Vaxholms stad kan du som förälder få råd och stöd utan kostnad och utan att en socialsekreterare gör en utredning först. Det finns bland annat utbildningar, föreläsningar, samtalsstöd och öppen förskola.

Föräldrastöd innebär att ge föräldrarna kunskap om barns hälsa och utveckling, ge verktyg att hantera svårigheter i vardagen och stärka föräldrars sociala nätverk.

Varför jobbar vi med stöd till föräldrar?

Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.

Så stärker vi föräldrastödet i Vaxholm:

  • ökad samverkan mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar
  • alla föräldrar erbjuds föräldrastöd efter behov
  • Vaxholms stad sprider kunskap om föräldrastöd och betydelsen av det

Nationell strategi för stärkt föräldrskap

Vaxholms stads arbete med föräldraskapsstöd bottnar i en nationell strategi för stärkt föräldraskap som antogs år 2009. Strategin är en del av en långsiktig satsning för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga via föräldrarna. Insatserna ska vara frivilliga och utgå ifrån föräldrarnas behov. Det övergripande målet med den nationella strategin är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd tills barnet fyller 18 år.

En utgångspunkt i strategin är att föräldrskapsstödet ska vara universellt, det vill säga att alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till stöd och hjälp oberoende av problem och risk.

Stödutbildningar

Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Vaxholms stad arbetar aktivt med att stötta föräldrar genom att erbjuda öppna föreläsningar och föräldrastödsutbildingar. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att stärka föräldrar i deras föräldraskap samt erbjuda föräldrastödsutbildingar och föreläsningar.

Läs mer här om vilka stödutbildningar och föreläsningar Vaxholms stad kan erbjuda på sidan Stödutbildningar.