Familjecentrum

Familjecentrum är ett stöd för barn och föräldrar. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka föräldraskapet samt relationen mellan föräldrar och barn. Det görs genom att ge föräldrar kunskap om barns hälsa och utveckling, ge verktyg att hantera svårigheter i vardagen och stärka föräldrars sociala nätverk.

Familjecentrum är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, Vaxholms barnavårdscentral och Vaxholms församling, och riktar sig till familjer med barn i åldern 0-18 år. Tack vare samarbetet kan man erbjuda ett brett stöd som inkluderar medicinska, pedagogiska och sociala aspekter av föräldraskapet.

Trygga föräldrar skapar trygga barn

En viktig del i Familjecentrums arbete är att skapa förutsättningar för föräldrar att mötas, utbyta erfarenheter och ge stöd åt varandra. Genom nätverk är det lättare att utvecklas till en trygg förälder. Och trygga föräldrar skapar trygga barn. Detta görs bland annat genom föräldragrupper och öppen förskola.

Familjecentrum vill också bidra till att öka kunskapen om barns hälsa och utveckling. Det görs bland annat genom rådgivning, föreläsningar och utbildningar.

Detta erbjuder Familjecentrum

Barnavårdcentralen, Vaxholms vårdcentral

 • Hälsoövervakning och rådgivning
 • Ger stöd och råd i föräldraskapet
 • Upptäcker och förebygger psykisk och fysisk ohälsa hos barn
 • Uppmärksammar och förebygger risker för barn i närmiljö och samhälle

Socialförvaltningen, Vaxholms stad

Socialförvaltningen arbetar med förändringsinsatser och med att förebygga ohälsa, och erbjuder exempelvis:

 • Familjerådgivning
 • Samarbetssamtal
 • Ungdomsmottagning
 • Råd och stödsamtal
 • Stöd till brottsutsatta, vittnen och gärningspersoner
 • Budget- och skuldrådgivning

Öppna förskolan Skeppet, Vaxholms stad

 • Erbjuder samling med sång och lek samt exempelvis lera, måleri,
  papperslek, matlagning, bakning, korvgrillning
 • Uppmuntrar föräldrars egna initiativ
 • Stödjer och lyssnar vid enskilda samtal
 • Uppmuntrar kontakter mellan familjer och informerar om kommunens förskoleverksamhet
 • Första hjälpen/HLR för barn

Öppna förskolan, Svenska kyrkan i Vaxholm

 • Erbjuder föräldrar och andra vuxna med barn 0–6 år att leka, pyssla, sjunga, umgås, lära känna varandra och kyrkan
 • Adoptionsutbildning och
  träffar för adoptivbarn
 • Möjlighet till enskilda samtal
 • Babymassage