Stöd till barn och unga

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas. Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Varje beslut som rör ett barn eller en ungdom grundar sig på en bedömning av vad som är bäst för just denna individ.

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Stöd och verksamheter finns som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Bland annat:

  • Ungdomspedagoger
  • Skol- och familjestödet
  • Ungdomsmottagning
  • Stödcentrum för unga brottsutsatta

Filmen nedan vänder sig till dig som är ung och beskriver var du kan få stöd.

Ta kontakt för rådgivning och hjälp

Om du känner dig osäker på vilken hjälp du behöver och kan få kan du kontakta socialförvaltningen. Tillsammans ser vi över din situation och pratar om vilket stöd du kan få.

Kontaktinformation

Ni når oss via Vaxholms stads växel. Be om om att få bli kopplad till enheten för barn och ungdom.

Telefonnummer: 08-541 708 00